Menu Zamknij

Własność intelektualna

Wszelkie materiały (teksty, zdjęcia etc.) przedstawione w niniejszym sklepie internetowym, zgodnie z § 10 Regulaminu sklepu są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody zabronione zabronione.

Uprawnionym z tytułu należnych lub licencjonowanych autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach sklep.pasy-transportowe.eu oraz pasy-transportowe.eu jest Tomasz Marcin Kusaj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KUSAJ PASY-TRANSPORTOWE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6090007396, nr REGON 385589566, ul. 1 Maja 18, 41-200 Sosnowiec.

W związku z powyższym informujemy, iż jakiekolwiek wykorzystanie wszelkich materiałów znajdujących się na ww. stronach wymaga zgody udzielonej na piśmie. W przypadku niedotrzymania tych wymogów zastrzegamy, iż możemy dochodzić należnych praw wykorzystując dostępne środki prawne.