Menu Zamknij

Faktury

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.pasy-transportowe.eu,
Sprzedawca – TOMASZ MARCIN KUSAJ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KUSAJ PASY-TRANSPORTOWE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6090007396, nr REGON 385589566, ul. 1 Maja 18, 41-200 Sosnowiec.

  1. Do każdego zakupu jaki został dokonany w naszym Sklepie, Kupujący ma możliwość uzyskania paragonu lub faktury VAT.
  2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący podaje odpowiednie dane w formularzu w trakcie składania zamówienia lub przesyła je w wiadomości e-mail.
  3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub w wersji papierowej wraz z zamówieniem.
  4. Jeżeli Kupujący nie podał danych do faktury, do danego zamówienia, przez Sprzedawcę zostanie wystawiony paragon.
  5. Faktura lub paragon są dokumentami wymaganymi w przypadku gwarancji, zwrotu i reklamacji.