Menu Zamknij

Czas realizacji zamówienia

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  • Sprzedawca – TOMASZ MARCIN KUSAJ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KUSAJ PASY-TRANSPORTOWE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6090007396, nr REGON 385589566, ul. 1 Maja 18, 41-200 Sosnowiec.
  1. Nasz sklep dokłada wszelkich starań aby zamówione towary dotarły do Państwa w możliwie najkrótszym czasie.
  2. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazany w Sklepie przy danym towarze. Z reguły wynosi on ok. 3 dni roboczych lub krócej.
  3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu tej wpłaty na swoim koncie bankowym. 
    Czas otrzymania przesyłki z zamówieniem wydłuża się o czas realizacji tej płatności (w przypadku przelewu tradycyjnego lub internetowego może to trwać nawet kilka dni).
  5. W przypadku gdy Sprzedawca podejmie informacje o tym, iż zamówienie nie będzie zrealizowane w zadeklarowanym czasie, powiadomi o tym fakcie Kupującego.