Menu Zamknij

Gwarancja

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.pasy-transportowe.eu,
Sprzedawca – Tomasz Kusaj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KUSAJ PASY-TRANSPORTOWE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6090007396, nr REGON 385589566, ul. 1 Maja 18, 41-200 Sosnowiec.

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument i Kupujący mają możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
  2. Okres gwarancji jest każdorazowo wskazany w Sklepie na stronie danego produktu.
  3. W przypadku stwierdzenia wady przez Konsumenta lub Kupującego powinien on dokonać reklamacji zakupionego produktu.
  4. Kwestie reklamacji zakupionego produktu przedstawione są na stronie Reklamacje pod adresem https://sklep.pasy-transportowe.eu/reklamacje/ Prosimy się z nim zapoznać przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej.